DİJİTAL FLOROSKOPİK UZAKTAN KUMANDALI RADYOGRAFİK SİSTEM DIGITAL REMOTE CONTROL FLUOROSCOPIC RADIOGRAPHIC SYSTEM

DİJİTAL FLOROSKOPİK UZAKTAN KUMANDALI RADYOGRAFİK SİSTEM dijital radyolojik bir masa olup herhangi bir röntgen bölümünün, acil odasının ve travmatoloji odasının temel elemanıdır. Sistem masa komple sindirim sistemi, kraniyum ve iskelet, toraks ve akciğerler, komple ürogenital sistem ve vasküler sistem muayeneleri için tasarımlanmış olup yetişkinlerin ve çocukların muayenesinde kullanılır.

 • Hareketli, dört yönlü masa üstü, bir hastanın komple muayenesine imkan verir, bu özellik travmaya maruz kalmış bir hasta için önemlidir.
 • Masa üstünün yükselmesi (opsiyonel olarak) radyoloğa kolaylık sağladığı gibi hastanın masaya erişimini de kolaylaştırır.
 • Trendelenburg pozisyonu, miyelografilerin ve sindirim sistemi muayenelerinin en uygun şartlarda yapılmasını sağlar.
 • Kızak hareketinin dikey pozisyonda azami konumu, hastanın baştan ayağa muayenesini basitleştirir.(ayakta durma)
 • Masanın ve Kızağın tüm pozisyonlarında tüp etki genliği artografilere ve kafatasının tüm muayenelerine (Worms, Hirtz...) imkan sağlar.

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

Flat panel DR detektörler, çeşitli radyografik uygulamalarda film kullanmadan x-ışını görüntüleme imkanı sunar. Üstün doz verimi Sezyum iodid sintilatörlü gelişmiş DR detektör teknolojisi, konvansiyonel röntgen sistemlerinden daha düşük dozla; ve yüksek detektör hassasiyeti ile net ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar. Daha kolay hasta pozisyonlandırmasının yanında dikişsiz netvork entegrasyonu ve hastalar ve personel için önemli ölçüde azaltılmış bekleme zamanı ile DR detektör her türlü radyografik tetkikin gerçekleşmesine tam olarak ve esnek bir şekilde cevap vermektedir.

 • Kolay entegrasyon
 • Yüksek kaliteli dijital görüntü
 • Geniş format
 • Düşük radyasyon dozu
 • Anında görüntü

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate ), manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

DIGITAL REMOTE CONTROL FLUOROSCOPIC RADIOGRAPHIC SYSTEM, remote controlled digital table is the basic element of any X-ray department, emergency room and trauma room. Designed for any examination protocols on the complete digestive track, skull and skeleton, thorax and lungs, the complete genital / urinary system and vascular system, the system table is used for exploration of adult or child type of patients

 • Four ways motorized table top allows a complete exploration of a patient, an important feature for a traumatized patient.
 • The elevating table top (HV series) increases the comfort of the operator and simplifies the accessibility of the table for the patient.
 • The trendelenburg capabilities allow myelographies and examination of the digestive tract protocols under the most favorable conditions.
 • The optimized carriage travel in vertical position simplifies the exploration of the patient from head to foot.
 • The tube incidence amplitude in any position of the table and of the carriage allows arthrographies and all examination protocols of the skull (Worms, Hirtz...).

DR GROUP SPECIFICATION

Flat panel DR detectors offers fast, filmless X-ray capture for diverse radiographic applications. Featuring advanced flat panel detector technology with Cesium Iodide (CsI) scintillator for superb dose efficiency, the high-sensitivity detector delivers clear, high-resolution images with lower X-ray dosage than conventional systems. In addition to offering easier patient positioning, seamless network integration, and significantly reduced wait time for both patients and staff, flat panel DR detectors can also be flexibly installed in various configurations to meet all kinds of radiographic examination requirements.

 • Easy to integrate
 • High-quality digital images
 • Large format: 17” x 17”
 • Reduced radiation dose
 • Instantaneous imaging

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya