DİJİTAL ARAÇ İÇİ HF TEK DETEKTOR RADYOGRAFİK SİSTEMİ DIGITAL SINGLE DETECTOR HF RADIOGRAPHIC SYSTEM FOR VEHICLE

DİJİTAL ARAÇ İÇİ HF TEK DETEKTOR RADYOGRAFİK SİSTEMİ mobil tetkiklerde sağladığı büyük avantajlarla, maksimum esneklik ve verimlilik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle araç içine yerleşmiş olması bu amaca dönük bir yeniliktir.

Yüksek frekanslı röntgen jeneratörlerinin modern teknolojisi ile konvansiyonel buki sistemleri veya flat panel detektörlü dijital teknolojiyi birleştiren tamamen entegre sistem tümü kullanıcı dostu hasta hazırlaması kolay olarak tasarlanmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

Güç limitlerini aşan değerler seçildiğinde sistemi bloke eden ve kullanıcıyı uyaran blokaj sistemine sahiptir.

(Opsiyonel) APR (Anatomik program) en az 400 program

 • Yere / Tavana montaj
 • Hareket Kontrolü: Elektromanyetik fren
 • (Opsiyonel) : Dozimetre DAP
 • (Opsiyonel) : Seyyar Termal Printer
 • (Opsiyonel) : Dokunmatik ekran konsol

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

Flat panel DR detektörler, çeşitli radyografik uygulamalarda film kullanmadan x-ışını görüntüleme imkanı sunar. Üstün doz verimi Sezyum iodid sintilatörlü gelişmiş DR detektör teknolojisi, konvansiyonel röntgen sistemlerinden daha düşük dozla; ve yüksek detektör hassasiyeti ile net ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar. Daha kolay hasta pozisyonlandırmasının yanında dikişsiz netvork entegrasyonu ve hastalar ve personel için önemli ölçüde azaltılmış bekleme zamanı ile DR detektör her türlü radyografik tetkikin gerçekleşmesine tam olarak ve esnek bir şekilde cevap vermektedir.

 • Kolay entegrasyon
 • Yüksek kaliteli dijital görüntü
 • Geniş format
 • Düşük radyasyon dozu
 • Anında görüntü

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate) , manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (opsiyonel)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

DIGITAL SINGLE DETECTOR HF RADIOGRAPHIC SYSTEM FOR VEHICLE is designed to give the maximum flexibility and productivity for mobile application, having a great range of possible studies. Especially vehicle layout is an innovation towards this purpose.

The total integrated system that combines modern technology of the X-ray generator of high frequency with either conventional bucky systems or the flat panel detector Digital Acquisition, all design to give the system a friendly use of the operator and easy position of the patient.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

When the values exceeding the power limits selected, system warns the user and block the exposure.

(Optional) APR (Anatomical program) Min. 400 programs

 • Floor/ceiling mount
 • Movement Control : Electromagnetic brake
 • (Optional) : Dose area product meter
 • (Optional) : Mobile thermal printer
 • (Optional) : Touch screen console

DR GROUP SPECIFICATION

Flat panel DR detectors offers fast, filmless X-ray capture for diverse radiographic applications. Featuring advanced flat panel detector technology with Cesium Iodide (CsI) scintillator for superb dose efficiency, the high-sensitivity detector delivers clear, high-resolution images with lower X-ray dosage than conventional systems. In addition to offering easier patient positioning, seamless network integration, and significantly reduced wait time for both patients and staff, flat panel DR detectors can also be flexibly installed in various configurations to meet all kinds of radiographic examination requirements.

 • Easy to integrate
 • High-quality digital images
 • Large format: 17” x 17”
 • Reduced radiation dose
 • Instantaneous imaging

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya