DİJİTAL ARAÇ İÇİ U-KOLLU HF CCD DETEKTOR RADYOGRAFİK SİSTEM DIGITAL U-ARM HF CCD DETECTOR RADIOGRAPHIC SYSTEM FOR VEHICLE

DİJİTAL ARAÇ İÇİ U-KOLLU HF CCD DETEKTOR RADYOGRAFİK SİSTEM mobil tetkiklerde sağladığı büyük avantajlarla, maksimum esneklik ve verimlilik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle araç içine yerleşmiş olması bu amaca dönük bir yeniliktir.

Yüksek frekanslı röntgen jeneratörlerinin modern teknolojisi ile konvansiyonel buki sistemleri veya CCD detektörlü dijital teknolojiyi birleştiren tamamen entegre sistem tümü kullanıcı dostu hasta hazırlaması kolay olarak tasarlanmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

CCD (Charge Coupled Device) detektör teknolojisi ile çalışan bu sistemde aynalara ve aktif soğutmaya ihtiyaç bulunmamaktadır.

Bu çözüm oldukça yüksek görüntü kalitesi ile birlikte detektör güvenilirliğini artırır. Düşük toplam sahip olma maliyetli müşteri çözümü minimum bakım maliyeti gerektirir. CCD detektörler radyografi ve floroskopi modunda kulanılabilir.

Özellikler:

 • Saniyede 3 frame floroskopi modu
 • Eşsiz yüksek apertüre sahip optik sistem
 • Aynasız detektor yapısı ile azaltılmış görüntü aktarma kaybı
 • Karanlık akımını azaltan gelişmiş firmware sayesinde aktif soğutma sistemine ve hareketli parçalara ihtiyaç gösteremeyen detektör tasarımı
 • Geniş bölgede çözünürlüğün ve hassasiyetin otomatik varyasyonu
 • Müşteri için kolay ve minimum bakım gereksinimi
 • Gelişmiş imaj işleme algoritmaları
 • Özel CCD matriks koruyucu

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate ), manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

DIGITAL U-ARM HF CCD DETECTOR RADIOGRAPHIC SYSTEM FOR VEHICLE is designed to give the maximum flexibility and productivity for mobile application, having a great range of possible studies. Especially vehicle layout is an innovation towards this purpose.

The total integrated system that combines modern technology of the X-ray generator of high frequency with either conventional bucky systems or the CCD detector Digital Acquisition, all design to give the system a friendly use of the operator and easy position of the patient.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

DR GROUP SPECIFICATION

The principle of CCD detectors is Charge Coupled Device (CCD) technology combined with unique no mirror and no active cooling system construction.

This solution significantly increases reliability of detector together with quality of image. Minimum required maintenance to the customer results in low system's total cost of ownership, To expand variety of applications CCD Detectors can be used both in radiographic and fluoroscopic mode.

Features:

 • Fluoroscopy mode with up to 3 frames per second
 • Unique high-aperture optical system
 • Absence of mirror in detectors' construction to reduce light transmission losses
 • Highly advanced firmware for dark current compensation makes it possible to build detectors without active cooling systems and moving part
 • Automated variation of resolution and sensitivity throughout a wide latitude
 • Easy and minimal maintenance by customer's engineers
 • Advanced image processing algorithms
 • Special CCD matrix shielding

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya