KONVANSİYONEL HF SON TEKNOLOJİ U-KOLLU RADYOGRAFİK SİSTEM CONVENTIONAL RECENT TECHNOLOGY U-ARM HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

KONVANSİYONEL HF SON TEKNOLOJİ U-KOLLU RADYOGRAFİK SİSTEM tetkiklerde sağladığı büyük avantajlarla, maksimum esneklik ve klinik verimlilik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle lateral çekim imkanı bu amaca dönük bir yeniliktir.

Yüksek frekanslı röntgen jeneratörlerinin modern teknolojisi ile konvansiyonel buki sistemlerini birleştiren tamamen entegre sistem tümü kullanıcı dostu hasta hazırlaması kolay olarak tasarlanmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

 

The CONVENTIONAL RECENT TECHNOLOGY U-ARM HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is designed to give the maximum flexibility and clinic productivity, having a great range of possible studies. Especially lateral positioning capability is an innovation towards this purpose.

The total integrated system that combines modern technology of the X-ray generator of high frequency with either conventional bucky systems, all design to give the system a friendly use of the operator and easy position of the patient.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya