DİJİTAL SON TEKNOLOJİ U-KOLLU HF RADYOGRAFİK SİSTEM DIGITAL RECENT TECHNOLOGY U-ARM HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

DİJİTAL SON TEKNOLOJI U-KOLLU HF RADYOGRAFİK SİSTEM tetkiklerde sağladığı büyük avantajlarla, maksimum esneklik ve klinik verimlilik sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle lateral çekim imkanı bu amaca dönük bir yeniliktir.

Yüksek frekanslı röntgen jeneratörlerinin modern teknolojisi ile konvansiyonel buki sistemleri veya Direk Dijital tanımlama için Flat panel teknolojiyi birleştiren tamamen entegre sistem tümü kullanıcı dostu hasta hazırlaması kolay olarak tasarlanmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

Flat panel DR detektörler, çeşitli radyografik uygulamalarda film kullanmadan x-ışını görüntüleme imkanı sunar. Üstün doz verimi Sezyum iodid sintilatörlü gelişmiş DR detektör teknolojisi, konvansiyonel röntgen sistemlerinden daha düşük dozla; ve yüksek detektör hassasiyeti ile net ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar. Daha kolay hasta pozisyonlandırmasının yanında dikişsiz netvork entegrasyonu ve hastalar ve personel için önemli ölçüde azaltılmış bekleme zamanı ile DR detektör her türlü radyografik tetkikin gerçekleşmesine tam olarak ve esnek bir şekilde cevap vermektedir.

 • Kolay entegrasyon
 • Yüksek kaliteli dijital görüntü
 • Geniş format
 • Düşük radyasyon dozu
 • Anında görüntü

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate ), manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

The DIGITAL RECENT TECHNOLOGY U-ARM HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is designed to give the maximum flexibility and clinic productivity, having a great range of possible studies. Especially lateral positioning capability is an innovation towards this purpose.

The total integrated system that combines modern technology of the X-ray generator of high frequency with either conventional bucky systems or the Flat panel technology for Direct Digital Acquisition, all design to give the system a friendly use of the operator and easy position of the patient.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

DR GROUP SPECIFICATION

Flat panel DR detectors offers fast, filmless X-ray capture for diverse radiographic applications. Featuring advanced flat panel detector technology with Cesium Iodide (CsI) scintillator for superb dose efficiency, the high-sensitivity detector delivers clear, high-resolution images with lower X-ray dosage than conventional systems. In addition to offering easier patient positioning, seamless network integration, and significantly reduced wait time for both patients and staff, flat panel DR detectors can also be flexibly installed in various configurations to meet all kinds of radiographic examination requirements.

 • Easy to integrate
 • High-quality digital images
 • Large format: 17” x 17”
 • Reduced radiation dose
 • Instantaneous imaging

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya