DİJİTAL ÇİFT DETEKTÖRLÜ TAVANA MONTE HF RADYOGRAFİK SİSTEM DIGITAL DOUBLE DETECTOR CEILING MOUNTED HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

Yüksek frekanslı jeneratör, radyografik masa, tavan askılı tüp taşıyıcısı ve akciğer bukisinden oluşan DİJİTAL ÇİFT DETEKTÖRLÜ TAVANA MONTE HF RADYOGRAFİK SİSTEM tüm dijital radyografik uygulamalara cevap verebilen entegre bir sistemdir.

Sistem; esneklik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlanmıştır. Göğüs, omurga, tüm iskelet sistemi, batın, ürolojik ve tomografi (opsiyonel) incelemeleri de dahil olmak üzere gerçek klinik ihtiyaçlarınıza uygun olarak konfigure edilebilir.

Tavan askılı sistem :

 • Tüm hareketlerinde motorizasyon
 • Sistemi elle konumlandırabilme
 • Dijital gösterge :
  • SID mesafesi dijital göstergesi
  • Röntgen tüpü açılandırması dijital göstergesi
  • Yatay eksende mesafe dijital göstergesi

Tavan askılı tüp taşıyıcı ile senkronize merkezi masa ve duvar bukisi kontrol sistemi. Sistem aktif hale getirilince masa ve duvar bukisinin düşey yöndeki herhangi bir hareketi tavan askı sistemininde otomatik olarak SID mesafesini muhafaza etmesine imkan sağlar.

Asansör masa motorize düşey hareket kabiliyetine sahiptir. Yüksek hassasiyetli yataklama sistemi düzgün sarsıntısız dört yöne hareket kabiliyeti sağlar. Ergonomik tasarımı hem hasta ve hem de operator için kullanım kolaylığına sahiptir. Sağlam ve güçlü olarak yapılmıştır.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör görüntü kalitesini yükseltir ve hastaya uygulanan dozu azaltır. Üretilen yüksek voltajda ki çok düşük dalgalanma ve KVp, mA ve ışınlama süresindeki doğruluk zararlı radyasyonu düşürür ve x ışını homejenliğini sağlar.

Mikroprosesör kontrollü yüksek frekanslı jeneratör sistemi devamlı denetliyerek otodiagnastik ve hata kodları ile bakım maliyetini azaltır ve tüm sistemin güvenilirliğini arttırır.

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

Flat panel DR detektörler, çeşitli radyografik uygulamalarda film kullanmadan x-ışını görüntüleme imkanı sunar. Üstün doz verimi Sezyum iodid sintilatörlü gelişmiş DR detektör teknolojisi, konvansiyonel röntgen sistemlerinden daha düşük dozla; ve yüksek detektör hassasiyeti ile net ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar. Daha kolay hasta pozisyonlandırmasının yanında dikişsiz netvork entegrasyonu ve hastalar ve personel için önemli ölçüde azaltılmış bekleme zamanı ile DR detektör her türlü radyografik tetkikin gerçekleşmesine tam olarak ve esnek bir şekilde cevap vermektedir.

 • Kolay entegrasyon
 • Yüksek kaliteli dijital görüntü
 • Geniş format
 • Düşük radyasyon dozu
 • Anında görüntü

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate ), manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

The DIGITAL DOUBLE DETECTOR CEILING MOUNTED HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is an integrated system for all digital radiographic applications in combination with a high frequency generator, radiographic table, ceiling tube stand and vertical bucky.

The system has been designed focusing on flexibility and friendly use, and it can also be configured depending on your exact clinical requirements, including: chest, spine, complete skeletal,abdominal, urological and tomography (optional) studies

Ceiling suspension system provides:

 • Motorization for all movements.
 • Manual positioning of the system
 • Digital display:
  • Display for the SID measures
  • Digital display for X-ray tube angulations.
  • Digital display for Indication of position on the horizontal axis

Centered control system of the table and wall bucky stand, through synchronized movement with the ceiling suspension. Once the system is activated, any vertical movement of the wall bucky stand or the table (in case of an elevating table), the ceiling suspension will be moved automatically to the center position and with the same SID than the bucky.

The elevating table have a vertical motorized movement. In combination with a high precision bearing system, it guaranties a smooth and parallel movement on the four ways of the table top. The ergonomic design makes it friendly-use for both the patient and operator. It has been also built strong and solid.

The high frequency x-ray generator technologies controlled by microprocessor improve the image quality and reduce the patient dose. The very low ripple and accuracy radiographic parameter KVp, mA and exposure time reduce the soft x-ray radiation and improve the homogeneity of the x-ray beam.

The high frequency x-ray generator controlled by microprocessor improve also the reliability of the whole system and reduce the maintenance cost, thanks to the constant monitoring of the system, with auto diagnostic and error code.

DR GROUP SPECIFICATION

Flat panel DR detectors offers fast, filmless X-ray capture for diverse radiographic applications. Featuring advanced flat panel detector technology with Cesium Iodide (CsI) scintillator for superb dose efficiency, the high-sensitivity detector delivers clear, high-resolution images with lower X-ray dosage than conventional systems. In addition to offering easier patient positioning, seamless network integration, and significantly reduced wait time for both patients and staff, flat panel DR detectors can also be flexibly installed in various configurations to meet all kinds of radiographic examination requirements.

 • Easy to integrate
 • High-quality digital images
 • Large format: 17” x 17”
 • Reduced radiation dose
 • Instantaneous imaging

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya