KONVANSiYONEL FLOROSKOPİK UZAKTAN KUMANDALI RADYOGRAFİK SİSTEM CONVENTIONAL REMOTE CONTROL FLUOROSCOPIC RADIOGRAPHIC SYSTEM

KONVANSiYONEL FLOROSKOPİK UZAKTAN KUMANDALI RADYOGRAFİK SİSTEM radyolojik bir masa olup herhangi bir röntgen bölümünün, acil odasının ve travmatoloji odasının temel elemanıdır. Sistem masa komple sindirim sistemi, kraniyum ve iskelet, toraks ve akciğerler, komple ürogenital sistem ve vasküler sistem muayeneleri için tasarımlanmış olup yetişkinlerin ve çocukların muayenesinde kullanılır. Dijital görüntüleme sistemiyle birleştirildiğinde periferal anjiyografi muayeneleri için kullanılabilir.

  • Hareketli, dört yönlü masa üstü, bir hastanın komple muayenesine imkan verir, bu özellik travmaya maruz kalmış bir hasta için önemlidir.
  • Masa üstünün yükselmesi (opsiyonel olarak) radyoloğa kolaylık sağladığı gibi hastanın masaya erişimini de kolaylaştırır.
  • Trendelenburg pozisyonu, miyelografilerin ve sindirim sistemi muayenelerinin en uygun şartlarda yapılmasını sağlar.
  • Kızak hareketinin dikey pozisyonda azami konumu, hastanın baştan ayağa muayenesini basitleştirir.(ayakta durma)
  • Masanın ve Kızağın tüm pozisyonlarında tüp etki genliği artografilere ve kafatasının tüm muayenelerine (Worms, Hirtz...) imkan sağlar.
 

CONVENTIONAL REMOTE CONTROL FLUOROSCOPIC RADIOGRAPHIC SYSTEM, remote controlled table is the basic element of any X-ray department, emergency room and trauma room. Designed for any examination protocols on the complete digestive track, skull and skeleton, thorax and lungs, the complete genital / urinary system and vascular system, the system table is used for exploration of adult or child type of patients. Combined with a digital imaging system, the table can be used for peripheral angiography examination protocols.

  • Four ways motorized table top allows a complete exploration of a patient, an important feature for a traumatized patient.
  • The elevating table top (HV series) increases the comfort of the operator and simplifies the accessibility of the table for the patient.
  • The trendelenburg capabilities allow myelographies and examination of the digestive tract protocols under the most favorable conditions.
  • The optimized carriage travel in vertical position simplifies the exploration of the patient from head to foot.
  • The tube incidence amplitude in any position of the table and of the carriage allows arthrographies and all examination protocols of the skull (Worms, Hirtz...).


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya