DİJİTAL ÇİFT DETEKTÖRLÜ TABANA MONTE TAM OTOMATİK HF RADYOGRAFİK SİSTEM DIGITAL DOUBLE DETECTOR FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM

DİJİTAL ÇİFT DETEKTÖRLÜ TABANA MONTE TAM OTOMATİK HF RADYOGRAFİK sistemi tüm digital radyografik uygulamalara cevap verebilen entegre bir sistemdir. Otomatik işlem programlama ve mekanik aksamları hassas olarak senkronize eden motor kontrollüdür ve Sistem Yüksek Frekans Jeneratör, Radyografik Masa ve Akciger bukisinden oluşur.

Sistem; esneklik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlanmıştır. Göğüs, omurga, tüm iskelet sistemi, batın, ürolojik ve tomografi (opsiyonel) incelemeleri de dâhil olmak üzere gerçek klinik ihtiyaçlarınıza uygun olarak configure edilebilir.

Sistem asansörlü masası çift kaldırma sistemiyle düşey hareket kabiliyetine sahiptir ve masanın her iki tarafından erişilebilir. Yüksek hassasiyetli yataklama sistemi, düzgün ve paralel olarak dört yönlü masa hareketini garanti altına alır. Ergonomik tasarımı hem hasta hazırlama için ve hem de operatör için kullanım kolaylığına sahiptir.

Senkronize hareket sistemi teknisyen zamanını ve emeğini azaltır ve bu sayede iş akışını iyileştirir. Kolay kullanım ve otomatik izleme teknolojisi ile hasta pozisyonlandırması daha hızlı ve güvenli yapılır. Otomatik izleme sistemi ile, akciger statifi ve masanın düşey hareketi ve masa bukisinin boylamasına hareketine bağlı olarak tüp hareket eder.

Daha da fazla hasta akışı için tüp taşıyıcı statifte özel 10” dokunmatik konsolu vardır. Dokunmatik konsol generatör parametrelerini, önceden hazırlanmış otomatik pozisyonlandırma programlarını ve hasta pozisyonlandırma esnasında masa prosedür seçimine bağlı APR sistemini direk olarak gösterir.

Sistem ayrıca akciğer statifi ile de entegredir ve opsiyonel motorize aşağı-yukarı hareket ve tilting hareketi de bulunmaktadır.

Sistem, aynı zamanda otomatik pozlama kontrolü, otomatik kolimasyon, doz alan ürün cihazları gibi tüm kullanışlı aksesuar araçları ile çalışmaya hazırdır.

DR GRUP ÖZELLİKLERİ

Flat panel DR detektörler, çeşitli radyografik uygulamalarda film kullanmadan x-ışını görüntüleme imkanı sunar. Üstün doz verimi Sezyum iodid sintilatörlü gelişmiş DR detektör teknolojisi, konvansiyonel röntgen sistemlerinden daha düşük dozla; ve yüksek detektör hassasiyeti ile net ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar. Daha kolay hasta pozisyonlandırmasının yanında dikişsiz netvork entegrasyonu ve hastalar ve personel için önemli ölçüde azaltılmış bekleme zamanı ile DR detektör her türlü radyografik tetkikin gerçekleşmesine tam olarak ve esnek bir şekilde cevap vermektedir.

 • Kolay entegrasyon
 • Yüksek kaliteli dijital görüntü
 • Geniş format
 • Düşük radyasyon dozu
 • Anında görüntü

İŞ İSTASYONLARI VE MONİTÖR SİSTEMİ

Bu ünite 18x24 cm’den 43x43 cm’e kadar çekim yapılmasına imkan sağlar ve detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işler ve organa bağlı rekonstrüksiyon yapar. Dijital ünite yazılım modülü parlaklık ayarı, kontrast ayarı, görüntü çevirme/ döndürme (flip/ rotate ), manuel shutter, reset fonksiyonu ve post prosesing yapar.

DICOM 3.0 FONKSİYONLARI

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist
 

The DIGITAL DOUBLE DETECTOR FLOOR MOUNTED FULLY AUTOMATIC HF RADIOGRAPHIC SYSTEM is an integrated radiographic system ideal for all digital applications. Featuring automatic procedure programming and precise synchronized motor control of its mechanical components, the system is comprised of a High Frequency Generator, Radiographic Table, and Wall Bucky.

Designed for flexibility and friendly use in all general radiographic procedures, it can also be custom-configured to your specific clinical requirements, including: chest, spine, complete skeletal, abdominal, urological and tomography (optional) studies.

The system elevating table has a vertical motorized movement with double elevating system, accessible from both sides of the table. Utilizing a high precision bearing system, smooth and paralel four-way table movement is guaranteed. The ergonomic design makes it user-friendly for both patient and operator.

Synchronized system movement reduces technician time and effort, thus improving workflow. Patient positioning is faster and safer through sophisticated, yet easy-to-use, technology such as auto-tracking. With auto-tracking, the tube head moves in conjunction with the vertical movements of the wall stand and table and the longitudinal travel of the table bucky.

Further enhancing patient workflow, is the special 10” Touch

Screen console. The console displays direct view of generator parameters, auto-position pre-programs, and system APR’s, allowing table-side procedure selection while positioning the patient.

The system is integrate with a Wall bucky stand, and has optional motorized up/down movement and a bucky tilting feature to enable projection studies.

The system is also ready to work with all convenient accessory tools, such as automatic collimation, dose area product devices, and automatic exposure control.

DR GROUP SPECIFICATION

Flat panel DR detectors offers fast, filmless X-ray capture for diverse radiographic applications. Featuring advanced flat panel detector technology with Cesium Iodide (CsI) scintillator for superb dose efficiency, the high-sensitivity detector delivers clear, high-resolution images with lower X-ray dosage than conventional systems. In addition to offering easier patient positioning, seamless network integration, and significantly reduced wait time for both patients and staff, flat panel DR detectors can also be flexibly installed in various configurations to meet all kinds of radiographic examination requirements.

 • Easy to integrate
 • High-quality digital images
 • Large format: 17” x 17”
 • Reduced radiation dose
 • Instantaneous imaging

WORKSTATION AND MONITOR SYSTEM

This unit allows to make exposures from 18x24 to 43x43 cm. automatically processes the images received from the detector and reconstructs depending on the organ. The digital unit S/W module provides brightness adjustment, contrast adjustment, flip/rotate and manual shutter features and reset function and post processing. System also provide image processing functions such as.

DICOM 3.0 FUNCTIONALITIES

 • Store / Send
 • Storage Commitment
 • Query / Retrieve
 • Modality Worklist Management
 • Modality Performed Procedure Step (optional)
 • Print
 • Off-line Media
 • Worklist


  Ana Sayfa  |  Şirket Profili  |  Ürünler  |  Teknik Servis  |  Referanslar  |  İletişim Powered Okyanus Medya